Olen Viihdekuoroliiton uusi puheenjohtaja Elina Majokari.

Liiton hallituksessa olen toiminut tätä ennen kahden vuoden ajan, joista viimevuonna varapuheenjohtajan toimessa. Siviiliammatissa toimin lastensuojelun parissa, mutta musiikki on aina ollut läsnä elämässäni. Olen saanut viulunsoitonopettajan koulutuksen, mutta erinäisten tapahtumien myötä elämä heitti minut aivan toiselle alalle. Lauloin kuoroissa jo kouluaikoina, sitten aikaa vierähti reilu kymmenen vuotta ennen kuin löysin itseni jälleen kuorosta. Olen laulanut vuodesta 2009 Helsinkiläisessä Naiskuoro Diskantissa, jonka puheenjohtaja olen ollut vuodesta 2011.

Viihdekuoroliittoon ja Sulasoliin liittyminen tapahtui kuoroltamme samoihin aikoihin, joten olen seurannut näitä muutamaa mennyttä vuotta kahdelta eri pallilta. Nämä viimeiset vuodet ovat olleet täynnä uuden oppimista ja tutustumista suomalaiseen kuoromaailmaan ja siinä  vaikuttaviin ihmisiin. Entisen henkilöstökerhon kuoron, Diskantin, peräsimessä painittiin pääosin vähenevien tukien kanssa, mikä pohjusti ajatusta siitä, että kuoro halusi perustaa yhdistyksen ja erkaantua Helsingin kaupungin alaisuudesta. Tämä onkin avannut kuorolle aivan uudet mahdollisuudet ja kuoron toimintaedellytykset ovat kasvaneet paljon. Sulasolin ja Viihdekuoroliiton tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuminen on avannut kuorolle ja yksittäisille kuorolaisille kehitysmahdollisuudet aivan toisessa mittakaavassa kuin aiemmin, jolloin kontakteja tai verkostoitumista ei ollut.

Sulasoliin liittymisen myötä myös Viihdekuoroliitto on harjoitellut  Sulasol­perheen tavoille ja vaikuttanut omalta osaltaan musiikkimaailmaan viihdekuorojen puolestapuhujana. Pekka Nebelung siirtymäajan puheenjohtajana, on tehnyt paljon töitä sen eteen, että myös viihteellinen kuoromusiikki saisi jalansijaa kuorokentällä. Liiton kuorojen yhteisenä ongelmana on ollut nuottimateriaalin vähyys, varsinkin uudemman viihteellisen musiikin osalta ja sen lisäämiseksi liitto tekee yhdessä Sulasolin nuottipalvelun kanssa jatkuvasti töitä.

Lupautuessani Viihdekuoroliiton puheenjohtajaksi sain tueksi osaavan ja toimeliaan hallituksen, johon saatiin tänä vuonna myös kaksi uutta jäsentä. Veli­-Matti Kunnari ja Risto Hyvärinen ovat musiikin ja median monitaitajia ja innokkaana ideoimaan liiton jäsenkuoroille uusia tapahtumia. Molemmilla on laaja kontaktiverkosto, jota pääsemme toivottavasti jatkossa hyödyntämään. Uutena palveluna liitto tarjoaakin jo heti Riston kautta apua ja tukea jäsenkuoroille näiden miettiessä esimerkiksi ulkomaanmatkaa tai kilpailuun osallistumista. Ristolla on paljon kontakteja eri maihin ja hän on innokas selvittämään erilaisia yhteistyökuvioita. Rohkaisemmekin jatkossa matkaa suunnitelevia kuoroja olemaan yhteydessä Ristoon.

Haluan toivottaa kaikille hyvää lauluntäyteistä kevättä ja toivottavasti näemme mahdollisimman monta kuoroa Viihdekuoroliiton järjestämässä Kuorotellen­ katselmuksessa Ikaalisissa huhtikuun loppupuolella.

 

Elina Majokari

Rytmisen Kuoromusiikin Liitto ry | Kirjaudu