Viihdekuoroliitossa puhaltavat uudet tuulet, kun liiton kevätkokous hyväksyi kokouksessaan 25.10.2020 liiton uudeksi nimeksi Rytmisen kuoromusiikin liitto ry (RKML).  Nimenmuutoksesta on tullut laajalti palautetta ja toiveita, joten Viihdekuoroliiton hallitus päätti viedä asiaa eteenpäin. Useasta hyvästä ehdotuksesta päädyttiin lopulta rytmiseen kuoromusiikkiin. Rytmisen kuoromusiikin liitto ry on nimenä enemmän tätä päivää, ja kuvaa sekä laajemmin että tarkemmin tätä kuoromusiikin genreä. Nimen halutaan kertovan genren ytimestä eli rytmiikasta. Rytmi on liittomme kuorojen laulaman musiikin perusta, oli sitten kyse jazzista, popmusiikista, iskelmästä, rockista, gospelista, bluesista, kansanmusiikista, maailmanmusiikista tai mistä vain ei-klassisesta musiikin tyylilajista, jonka pohjana on rytmi.

Rytmistä kuoromusiikkia esittävät eri kuoromuodot: naiskuorot, mieskuorot, sekakuorot, lapsi- ja nuorisokuorot sekä erilaiset lauluyhtyeet. Rytminen kuoromusiikki keskittyy grooven ja tempon hallintaan, rytmisten kudosten toimivuuteen sekä rytmimusiikin tyylin mukaiseen äänenkäyttöön ja fraseeraukseen. Lisäksi esityksissä olennaisessa osassa ovat ulkoa esittäminen ja ilmaisu. Rytmisen kuoromusiikin kuoroille ei ole vierasta liikkua musiikin sykkeessä, sillä rytmit koetaan kehollisesti ja ne hahmottuvat hyvin myös liikkeen kautta. Monilla kuoroilla koreografiat ja muut show-elementit kuuluvatkin olennaisina osina esityksiin.

Rytmisen kuoromusiikin liitto pyrkii edistämään rytmisen kuoromuodon tunnettavuutta, sillä tämä on vielä suhteellisen nuori itsellinen kuoromuoto. Rytmimusiikin yleensäkin voidaan ajatella nousseen vasta viime aikoina tasavertaiseen asemaan klassisen musiikin kanssa. Onneksi takana alkavat olla ne ajat, kun on kiistelty siitä, mikä on vaativaa musiikkia tai taidemusiikkia. Nykyään musiikin koulutuksessa voi aina tohtoritasolle saakka opiskella niin rytmimusiikkia kuin klassista musiikkiakin. Tänä päivänä myös ymmärretään, että mikä tahansa tyyli itsessään pitkälle vietynä ja taitavasti tehtynä on taidetta, arvostettavaa ja vaativaa. Viedäkseen genreä eteenpäin, liitto tarjoaa myös laadukkaita rytmimusiikin koulutuksia. Lisäksi se järjestää rytmimusiikkia tekeville kuoroille ja lauluyhtyeille tapahtumia ja esiintymismahdollisuuksia, sekä samalla tarjoaa myös yleisölle mahdollisuuden kuulla mahtavaa ja innoittavaa rytmistä kuoromusiikkia.    

Rytmisen kuoromusiikin liiton hallituksessa jatkavat keväällä pidettävään liittokokoukseen asti puheenjohtajana Elina Majokari, taiteellisena johtajana Kati Sannelvuo sekä hallituksessa Asta Nurmela, Outi Annala, Wilma Vartiainen ja Minna Ala-Kyyny. Liiton sähköpostiosoitteet ja nettisivut menevät nimenmuutoksen johdosta uusiksi, mutta meidät tavoittaa siirtymäajan myös vanhoista osoitteista. 

Rytmisen Kuoromusiikin Liitto ry | Kirjaudu