Kuten kaikki tiedämme, on maailmalla hyvin poikkeuksellinen tilanne tällä hetkellä. Ihmisiä pyydetään välttämään kanssakäymistä, joka ei ole pakollista. Yli 10 hengen kokoontumiset ovat kielletty. Tilanne asettaa myös yhdistystoiminnalle omat haasteensa ja niin myös me Viihdekuoroliitossa olemme päätösten edessä. Sääntömääräinen kevätkokous on sovittu pidettäväksi 21.3. Kokouslistalla on liiton tulevaisuuteen suuresti vaikuttavia asioita päätettävänä ja kokoukselle tulisi antaa sille kuuluva arvo sekä tilaisuus jäsenistölle tulla kuulluksi. Viihdekuoroliiton hallitus on ehdottanut siksi, että poikkeuksellisesti siirrämme kokousta, kunnes se on kaikille osapuolille turvallista.


Kokouksen siirto on vastoin yhdistyksen sääntöjä ja siksi halusimme asiaan kannanoton jäsenyhdistyksiltä. Toivomme tässä tilanteessa ymmärrystä ja joustoa koko yhteiskunnan hyväksi. Kysehän ei ole vain läsnäolevien kohtaamisesta, vaan pitkien matkojen päästä matkustamisesta ja siihen liittyvistä tartuntariskeistä.

Jäsenyhdistysten toimijoihin ollaan oltu tässä asiassa yhteydessä ja Viihdekuoroliiton jokainen jäsenyhdistys on antanut suostumuksensa siihen, että kevätkokousta siirretään, kunnes se on koronan ja vallitsevan tilanteen osalta kaikille turvallista.

Ystävällisin terveisin,

Viihdekuoroliiton hallitus

 

Viihdekuoroliitto ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään lauantaina 21.3.2020 kello 15 Tampereella Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) pääkampuksen tiloissa (Kuntokatu 3, 33520 Tampere).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli:

  • vuoden 2019 toimintakertomus
  • tilinpäätös
  • toiminnantarkastajan lausunto.

Kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Lisäksi kokouksen asialistalla on Viihdekuoroliitto ry:n uusista säännöistä päättäminen. Liiton hallitus on valmistellut uudet säännöt, ja ne on esitarkastettu PRH:ssa. Suurimmat muutokset liittyvät yhdistyksen uuteen nimeen, oppilaitosjäsenyyden mahdollistamiseen sekä yhdistyksen muiden muutosten toteuttamiseen enemmän liittomuotoisena toimintana myös sääntöjen osalta.

Nykyisten sääntöjen mukaan kullakin varsinaisella jäsenyhdistyksellä on 1 ääni jokaista yhdistyksensä 10 jäsentä kohden. Jäsenyhdistyksen jäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenestä jäsenyhdistys on suorittanut Viihdekuoroliiton jäsenmaksun kuluvalta vuodelta. Äänioikeus todistetaan valtakirjalla. Muilla jäsenmaksun suorittaneilla henkilöjäsenillä on 1 ääni. Yhden yhteisön äänimäärä ei kuitenkaan saa ylittää yhtä viidesosaa (1/5) kokouksessa läsnä olevien jäsenten äänimäärästä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Jäsenyhdistyksille lähetetään valtakirjat kokousmateriaalin yhteydessä. Valtakirjat tarkistetaan ennen kokouksen alkua.

Kokousmateriaali kokonaisuudessaan lähetetään jäsenyhdistysten yhteyshenkilöille 14 vuorokautta ennen kokousta.

Lämpimästi tervetuloa,
Viihdekuoroliitto ry hallitus

Rytmisen Kuoromusiikin Liitto ry | Kirjaudu