Ok-tuki Sulasolin jäsenyhdistyksille

Vertaisopintoryhmätuki viikkoharjoituksiin

Kuoron normaaleja harjoituksia varten voi hakea OK:n vertaisopintotukea, joka on 3 € oppitunnilta, mikäli harjoituskuluja on vähintään yhtä paljon. Hyväksyttäviä kuluja on mm. kuoronjohtajan tai vierailevan kouluttajan palkkio- ja matkakulut, nuottien ja muun opetusmateriaalin hankintakulut sekä tilavuoksrat. Vertaisopintoryhmiksi voidaan katsoa myös stemma – ja pienryhmäharjoitukset, mikäli osallistujia on vähintään viisi ja ryhmä opiskelee vähintään 10 oppituntia.
Vertaisopintoryhmät, jotka osallistuvat merkittävään kotimaiseen tai kansainväliseen kilpailuun tai harjoittelevat levytystä varten voivat anoa korotettua tukea opintoryhmätoiminnalleen. Sulasol on sopinut OK-opintokeskuksen kanssa, että vertaisopintoryhmille tarkoitettua korotettua tukea (5 €/oppitunti) voivat saada kuorot, jotka harjoittelevat seuraavia kotimaisia laulukilpailuja varten:
Kansainvälinen Harald Andersén –kamarikuorokilpailu
Kansainvälinen Leevi Madetoja –mieskuorokilpailu
Tampereen Sävel
Korotettuun tukeen oikeuttavat lisäksi kaikki ulkomaiset laulukilpailut sekä levytystä varten harjoittelu.

Opintojaksotuki poikkeaviin kursseihin ja leireihin

Huomattavasti enemmän tukea saa kuitenkin kuoron normaaliharjoituksista poikkeavia kursseja ja leirejä varten. Niihin voi hyödyntää OK:n opintojaksotukea, joka voi olla 24€ oppitunnilta (a 45min.). Opintojaksotuella voidaan kattaa enintään 55% leirin kuluista. Hyväksyttäviä kuluja ovat mm. kuoronjohtajan ja muiden kouluttajien matka-, päiväraha- ja majoituskulut, osallistujien matka-, majoitus- ja ruokailukulut, nuotti- ja muut aineistokulut, maksetut suunnittelu- ja opetuspalkkiot sekä leiri- tai kurssipaikan vuokrat. Kuoron perimät osallistumismaksut eivät vaikuta tuen määrään.

Muista

Hae okryverkon käyttäjätunnukset valmiiksi.
Tunnukset Okryverkkoon voi hankkia osoitteesta http://www.ok-opintokeskus.fi. Jokaisella Sulasolin jäsenyhdistyksellä on mahdollista saada verkkoon yhdet tai useammat tunnukset. Tunnukset ovat henkilökohtaisia.
  • Kunkin jäsenyhdistyksen tulee hakea syyskuun aikana seuraavan vuoden opintojaksotunnit arvioidun tarpeen mukaan.
  • Tee suunnitelmat sekä opintojaksoihin, että opintoryhmiin aina viimeistään 2 viikkoa ennen opintojen alkua.
  • Opintojakson selvitykset tulee tehdä viimeistään 4 viikkoa opintojakson päättymisen jälkeen
  • Vertaisopintoryhmän selvitykset tulee tehdä 2 viikkoa opintojen opäättymisen jälkeen

Apua ja neuvoja saat:
Okryverkon käyttäjätunnukset: Kari Sihvola
Opintojakson selvittäminen: Tanja Malk ja Heli Nieminen
Vertaisopintoryhmän OK-tukihakemukset: Tiia Herlevi
Okryverkon käyttöopastus: jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöt.
OK-opintokeskuksen työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]ok-opintokeskus.fi.

Lisätietoa

Rytmisen Kuoromusiikin Liitto ry | Kirjaudu